Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v obchodě kiids.shop

DataTip, s.r.o.

Název: 36869112, DIČ: 2023131594, IČ: SK2023131594, EORI: SK2023131594

Poskytovatel je registrován k DPH

Alžbetina 30, 040 01, Košice, Slovenská republika.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl SRO, vložka č. 26071/V.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právem Slovenské republiky.

V případě, že smluvní stranou je spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Definice

Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva, bez ohledu na její právní formu, uzavřená mezi dodavatelem a spotřebitelem.

Prodávajícím (dodavatelem) je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet.

Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Objednání a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere výrobek na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetových stránkách kiids.shop, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Do košíku". Jakmile zákazník dokončí nákup, zobrazí si obsah košíku kliknutím na tlačítko "Nákupní košík", zkontroluje jeho obsah a klikne na tlačítko "Pokračovat", kde vyplní údaje potřebné pro úspěšné dokončení objednávky (adresa, e-mail, způsob platby atd.), které potvrdí kliknutím na tlačítko "Pokladna".

Objednávky zadané prostřednictvím kiids.shop internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, což také před odesláním objednávky potvrzuje.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na webové stránce kiids.shop, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí toto přijetí na e-mailovou adresu kupujícího, toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Takto uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu lze měnit na základě dohody obou stran).

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a kupující má vždy možnost před odesláním objednávky tuto zkontrolovat či opravit.

Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce, pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, je možné uzavřít smlouvu i v jiném jazyce, který je srozumitelný oběma stranám.

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Spotřebitel má možnost seznámit se s dobou, po kterou je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH a případně všech dalších daní a poplatků (balné, poštovné...), které musí spotřebitel zaplatit, aby získal zboží nebo službu. Tuto cenu nemůže prodávající jednostranně měnit.

Platební podmínky

K úhradě objednávek můžete použít níže uvedené platební metody.

 • Přes platební bránu Stripe:
  • Kreditní kartou - Zzdarma
 • Běžným bankovním převodem - Zzdarma.

Přes platební bránu Stripe

On-line platby pro nás zpracovává platební brána Stripe.

Stripe je mezinárodní, moderní, rychlý, online platební systém s vysokou úrovní zabezpečení. Nabízí platby přes elektronickou peněženku a všechny nejoblíbenější platební metody na českém internetu v rámci jednoho uživatelského rozhraní. Stripe je váš platební partner se zárukou důvěryhodného a bezpečného platebního prostředí. Platby provedené prostřednictvím platební brány jsou plně zabezpečené a všechny informace jsou šifrované.

 

Stripe - platby kartou - odzdarma

Nejrychlejší způsob placení online. Do rozhraní platební brány Stripe zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, takže budete pravděpodobně vyzváni k autorizaci platby prostřednictvím metody vaší banky (obvykle kód, který obdržíte v SMS zprávě nebo potvrzení v aplikaci vaší banky). Platba je potvrzena okamžitě, objednávku provedeme bez prodlení.

Údaje o provozovateli platební brány:

STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED
Irsko, Dublin, C/O A&L GOODBODY, IFSC, NORTH WALL QUAY, D01 H1O4
E-mail: info@stripe.com
Web: https://stripe.com/en-sk/contact/sales

Standardní bankovní převod - Zzdarma

Vaše objednávka bude odeslána až po připsání peněz na náš účet. Jako variabilní symbol uveďte číslo vaší objednávky. Toto číslo i potřebné údaje o převodu Vám budou zaslány na Váš e-mail ihned po odeslání objednávky. Upozorňujeme, že převod může trvat až 2 pracovní dny.

EUR IBAN: SK95 8330 0000 0021 0229 3448

CZK IBAN: SK22 8330 0000 0022 0022 0059 3495

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dodací podmínky

Zboží, které je skladem a je objednáno nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne, je odesláno nejpozději následující pracovní den po zpracování objednávky a zpravidla je dodáno v průměru do tří až šesti pracovních dnů. Pokud je vámi objednané zboží skladem, dojde k prodlení s expedicí o jeden pracovní den. Zboží musí být nejprve dodáno do centrálního skladu, odkud je následně expedováno.

  Zboží je doručováno prostřednictvím dopravců GLS, DHL, TNT, UPS.

  Po potvrzení odeslání objednávky vám bude oznámeno, který dopravce byl vybrán pro doručení. Předáme mu vaše kontaktní údaje a termín doručení s vámi bude domluven již v den doručení.

  Ceny za doručení jsou:

  • Vypočítané v okamžiku platby za zboží
  • Dodání zboží (platba na dobírku) není možné do odvolání
  • Přesné náklady na dopravu budou vypočteny při objednávce

  Objednávky přijaté přes svátky jsou předány k odeslání následující pracovní den.

  Pokud zboží nebudeme moci doručit, budeme vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu (budeme vás informovat o dostupnosti zboží, nabídneme vám jiné alternativní zboží, objednávku zrušíme).

  V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno nejpozději následující pracovní den po připsání částky na účet prodávajícího.

  Pokud zboží není skladem, je označeno jako "na objednávku", v takovém případě je možné kontaktovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky a informovat se o dostupnosti zboží. Prodávající oznámí kupujícímu termín dodání a po odsouhlasení kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

  Prodávající nenese odpovědnost za:

  • Opožděné dodání zboží způsobené dopravcem, poštou
  • Opožděné dodání zboží způsobené nesprávnou adresou příjemce uvedenou kupujícím při objednání zboží
  • Nedodání zboží z důvodu nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit

    Záruka, záruka

    Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní přiloženém uvedena doba používání, záruční doba neskončí před uplynutím této doby.

    Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruční list v písemné formě (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačí místo záručního listu vystavit doklad o koupi.

    Záruční list musí obsahovat identifikaci prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné pro uplatnění záruky. Neuvedení všech náležitostí záruky nezpůsobuje její neplatnost.

    Uvedením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku nad rámec zákonné záruky; podmínky a rozsah této záruky stanoví prodávající v záručním listě.

    Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod.

    Soulad s kupní smlouvou

    Prodávaná věc musí mít požadovanou nebo zákonem stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Pokud je třeba při užívání zboží dodržovat zvláštní pravidla, zejména pokud je užívání upraveno návodem nebo upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s těmito pravidly seznámit, pokud nejsou obecně známá. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která mu tím vznikne.

    Převzetí zboží

    Kupující spotřebitel je povinen vizuálně zkontrolovat kvalitu a množství výrobku bezprostředně po jeho převzetí a v případě nesrovnalostí kontaktovat prodávajícího. V případě, že je zásilka viditelně poškozena již při převzetí od dopravce, doporučujeme kupujícímu, aby v zájmu účinnější obrany svých práv zboží nepřevzal, sepsal s dopravcem protokol a informoval o této skutečnosti prodávajícího za účelem dohody o dalším postupu.

    Pokud kupující objednané zboží nepřevezme, aniž by řádně odstoupil od smlouvy nebo aniž by zásilka byla poškozena (doporučujeme současně sepsat s dopravcem škodní protokol z důvodu účinnější obrany práv spotřebitele), je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyřízením objednávky a její přepravou.

    Reklamace a její uplatnění

    Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za nový výrobek. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do skončení reklamačního řízení (předání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo jeho odůvodněné odmítnutí) se do záruční doby nezapočítává. V případě výměny věci za novou začíná běžet nová záruční doba ode dne převzetí věci.

    Záruční nároky se nevztahují na vady způsobené běžným opotřebením nebo nesprávným používáním zboží. Běžné opotřebení je přirozený proces, ke kterému dochází při pravidelném používání zboží, a může zahrnovat mimo jiné opotřebení pohyblivých částí, změny materiálu způsobené působením povětrnostních vlivů a podobně. U použitého zboží, které bylo prodáno a používáno kupujícím, nelze uplatnit nárok na běžné opotřebení. Běžné opotřebení zahrnuje změny a poškození způsobené každodenním používáním zboží, jako jsou: oděr a opotřebení materiálů (např. praskliny na pneumatikách, opotřebení textilií, vyblednutí laku atd.), změny způsobené působením přírodních vlivů (např. UV záření, vlhkost, změny teploty atd.), opotřebení způsobené běžným mechanickým pohybem (např. ložisek, kol, spojek atd.). Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo zanedbáním péče o zboží, což zahrnuje mimo jiné nesprávné skladování, nesprávnou manipulaci a používání zboží v rozporu s jeho určením a návodem k použití.

    Pokud je reklamace uplatněna spotřebitelem během prvních 12 měsíců od nákupu, může prodávající vyřídit reklamaci pouze jejím zamítnutím na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nesmí být po spotřebiteli požadována úhrada nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů souvisejících s odborným posouzením. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci po 12 měsících ode dne nákupu a prodávající reklamaci zamítl, uvede prodávající v dokladu o vyřízení reklamace, komu může spotřebitel výrobek zaslat k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán k odbornému posouzení určené osobě, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady s tím spojené, prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li znalecký posudek, že za vadu odpovídá prodávající, může spotřebitel uplatnit reklamaci znovu. Po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neuplyne. Prodávající uhradí spotřebiteli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

    Prodávající je povinen doručit spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně, není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, pokud je spotřebitel schopen prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Náklady na dopravu nese kupující. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. V případě uplatnění reklamace, stížnosti nebo reklamačního řízení zašle spotřebitel zboží zabalené v obalu vhodném pro přepravu spolu s formulářem popisujícím vadu a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, byl-li vydán) na adresu prodávajícího.

    Odstoupení od smlouvy

    Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud je projev vůle spotřebitele odstoupit od smlouvy zaslán (poštou, e-mailem, formulářem a podobně) prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

    Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Prodávající je povinen převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy (ne však dříve, než bylo zboží prodávajícímu doručeno nebo jinak prokazatelně odesláno spotřebitelem) cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo zálohu uhrazenou spotřebitelem za zboží nebo službu, včetně nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s objednáním zboží nebo služby (včetně poštovného, přepravného, dodání apod.), cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo zálohu uhrazenou spotřebitelem za zboží nebo službu, zaplacená kupujícím za dodání zboží). Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v případě, že výrobek plně odpovídá jakostním požadavkům a není vadný. Prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy zašle spotřebitel (nikoliv na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty) na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem nebo formulář pro odstoupení od smlouvy a zároveň je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět na adresu obchodu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

    V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy prostřednictvím e-mailu nebo formuláře o odstoupení od smlouvy, je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tomto odstoupení, jakmile je spotřebitel obdrží.

    V zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (14 kalendářních dnů od převzetí zboží) je spotřebitel oprávněn zboží vyzkoušet v rámci manipulace nezbytné ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, jinak odpovídá za případné snížení hodnoty zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli částku/cenu již zaplacenou v zákonné 14denní lhůtě stejným platebním prostředkem, kterým spotřebitel zaplatil za pořízení zboží nebo služby, nebo jiným způsobem platby, na kterém se se spotřebitelem dohodl.

    Prodávající nevrací spotřebiteli částku/cenu již zaplacenou spotřebitelem v zákonné 14denní lhůtě.

    V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo vrátí veškerou úplatu, kterou mezi sebou obdržely. V případě vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nezbytný ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je prodávající oprávněn požadovat po spotřebiteli náhradu takto vzniklé škody.

    Nedohodnou-li se prodávající a spotřebitel jinak, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

    a) poskytnutí služby, pokud bylo s poskytováním služby započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že projevením tohoto souhlasu zaniká právo na odstoupení od smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta,
    b) poskytnutí služby, pokud bylo s poskytováním služby započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že projevením tohoto souhlasu zaniká právo na odstoupení od smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta
    b) prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    (c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
    d) prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,
    e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
    f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
    g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, k jejichž dodání může dojít nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
    b) prodej zboží, jehož cena byla sjednána při uzavření smlouvy a jehož dodání může být uskutečněno nejdříve po 30 dnech a jehož cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
    (h) provedení neodkladné opravy nebo údržby, o které spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
    (i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, fonogramů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
    (j) prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
    k) poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než ubytování, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, v rámci kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
    (l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování tohoto obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

     Alternativní řešení sporů

     Spotřebitel je podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu orgánu alternativního řešení sporů. Možnost obrátit se na soud není podáním návrhu dotčena.

     Subjekty oprávněnými k alternativnímu řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem jsou Slovenská obchodní inspekce nebo jiný subjekt vedený v seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky.

     Alternativní řešení sporů subjekty alternativního řešení sporů je bezplatné, subjekt alternativního řešení sporů může na svých internetových stránkách zveřejnit výši poplatku za návrh na zahájení řízení, poplatek však nesmí přesáhnout 5 EUR.

     Seznam subjektů alternativního řešení sporů vedený Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky

     Soukromí

     Kupující je povinen poskytnout pravdivé, úplné, pravdivé a přesné osobní údaje a v případě změny osobních údajů je povinen tuto změnu oznámit (neprodleně, pokud je to rozhodující pro splnění objednávky) e-mailem nebo písemně, případně tuto změnu provést v rámci svého uživatelského účtu.

     Údaje o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uzavřením smlouvy a zároveň aktivním potvrzením "Souhlasu se zpracováním osobních údajů" před odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele; tento souhlas platí do doby, než kupující vyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním doručený na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail info@kiids.shop. Osobní údaje kupujících správce neprodává žádné další osobě, výjimkou jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem vyřízení objednávky, tj. doručení zboží kupujícímu.

     Uzavřená smlouva není prodávajícím archivována a není kupujícímu na vyžádání k dispozici.

     Vyhlášení o vyloučení odpovědnosti

     Vyhýbáme se veškeré odpovědnosti za přímé či nepřímé ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku používání nebo dočasné nedostupnosti těchto webových stránek nebo s nimi jakkoli souvisejí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek.

     Všechny informace jsou poskytovány v dobré víře, ale neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní záruky nebo prohlášení ohledně přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací.

     Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící třetím stranám. Nezaručujeme ani nepřebíráme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací nabízených na stránkách třetích stran.

     Stránky mohou obsahovat posudky, recenze uživatelů našich produktů nebo služeb. Tyto reference odrážejí skutečné zkušenosti a názory těchto uživatelů. Tyto zkušenosti nemusí být nutně reprezentativní pro všechny uživatele našich produktů nebo služeb. Neměli byste předpokládat, že všichni uživatelé budou mít stejné zkušenosti, a individuální výsledky se mohou lišit.

     I přes pečlivou kontrolu obsahu nelze zaručit úplnost, přesnost a aktuálnost uváděných informací. Návštěvníkům těchto webových stránek je zakázáno zveřejňovat nebo reprodukovat jakékoli informace uložené na těchto webových stránkách bez našeho souhlasu.

     Informace na našich webových stránkách NEJSOU odborným nebo lékařským doporučením pro konkrétní osobu nebo stav. Jsou určeny pouze jako obecné informace. Pokud máte jakékoli odborné nebo lékařské otázky či obavy týkající se vašeho dítěte nebo vás samotných, obraťte se na odborníka nebo svého poskytovatele zdravotní péče.

     Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti by mělo být považováno za součást online publikace, ze které jste byli odkázáni na tyto stránky. Pokud části nebo jednotlivá znění tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo plně neodpovídají současnému stavu právních předpisů, zůstávají ostatní části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

     Dozorčí orgán

     Dohled nad dodržováním povinností provozovatele vykonává:

     Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní oddělení

     Odkaz pro podávání stížností a reklamací

     Závěrečná ustanovení

     Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.kiids.shop, a to v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což před odesláním objednávky také potvrdí.

     Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění obchodních podmínek.

     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2022.