Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode kiids.shop 

Prevádzkovateľ je: DataTip, s.r.o.

IČO: 36869112, DIČ: 2023131594, IČ DPH: SK2023131594, EORI: SK2023131594

Prevádzkovateľ je platcom DPH. 

Alžbetina 30, 040 01, Košice, Slovenská republika.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel SRO, vložka č. 26071/V.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z.z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke kiids.shop, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Vložiť do košíka”. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na “Nákupný košík”, skontroluje jeho obsah a klikne na tlačidlo “Pokračovať”, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.), čo potvrdí kliknutím na tlačidlo “Objednať”.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu kiids.shop sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí pred odoslaním objednávky.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke kiids.shop, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. 

Platobné podmienky

Pre úhradu vašich objednávok môžete využiť platobné metódy uvedené nižšie.

 • Prostredníctvom platobnej brány Stripe:
  • Platobnou kartou - Zadarmo
 • Štandardným bankovým prevodom - Zadarmo

Prostredníctvom platobnej brány Stripe

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Stripe.

Stripe je medzinárodný, moderný, rýchly, internetový platobný systém s vysokou úrovňou bezpečnosti. Ponúka platby prostredníctvom elektronickej peňaženky a všetkých najpopulárnejších platobných metód na českom internete v rámci jediného užívateľského rozhrania. Stripe je partnerom vašej platby so zárukou dôveryhodného a bezpečného platobného prostredia. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Stripe - Platba kartou - Zadarmo

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány Stripe zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaný o autorizáciu platby prostredníctvom metódy vašej banky (zvyčajne kód, ktorý dostanete smskou alebo potvrdenie v aplikácii vašej banky). Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Údaje o prevádzkovateľovi platobnej brány: 

STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED
Ireland, Dublin, C/O A&L GOODBODY, IFSC, NORTH WALL QUAY, D01 H1O4
E-mail: info@stripe.com
Web: https://stripe.com/en-sk/contact/sales

Štandardným bankovým prevodom - Zadarmo

Vaša objednávka bude odoslaná až po pripísaní peňazí na náš účet. Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo Vašej objednávky. Toto číslo ako aj potrebné údaje na prevod Vám budú odoslané na Váš e-mail hneď ako odošlete Vašu objednávku. Pozor, prevod môže trvať až 2 pracovné dni.

EUR IBAN: SK95 8330 0000 0021 0229 3448

CZK IBAN: SK22 8330 0000 0022 0059 3495

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 v pracovný deň je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po spracovaní objednávky a spravidla doručený priemerne za tri až šesť pracovných dní. Ak je vami objednaný tovar v predajni, dôjde k zdržaniu expedície o jeden pracovný deň. Tovar musí byť najskôr dodaný na centrálny sklad, odkiaľ je následne odoslaný.

  Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravcov GLS, DHL, TNT, UPS.

  Po potvrdení odoslaní objednávky budete informovaní o tom, ktorý dopravca bol pre doručenie vybraný. Odovzdáme mu Vaše kontaktné údaje a termín doručenia si s Vami už upresní v deň doručenia.

  Ceny za dodanie sú:

  • Vypočítané pri platbe za tovar
  • Dobierka (platba pri prevzatí) nie je do odvolania dostupná
  • Presná cena za dopravu sa vypočíta v pokladni

  Objednávky prijaté cez sviatky sú odovzdané do prepravy najbližší pracovný deň.

  Ak tovar nebudeme môcť dodať budeme Vás kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe (dostanete informáciu o dostupnosti tovaru, ponúkneme Vám iný alternatívny tovar, vykonáme storno objednávky).

  V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho.

  Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „na objednávku“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.

  Predávajúci nezodpovedá za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, poštou
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru
  • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

    Záruka, záručný list

    Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

    Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

    Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

    Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

    Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

    Zhoda s kúpnou zmluvou

    Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. 

    Prevzatie tovaru

    Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, odporúčame kupujúcemu, z dôvodu efektívnejšej obrany jeho práv, tovar neprevziať, spísať s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informovať predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

    Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená (odporúčame zároveň spísať protokol s prepravcom o poškodení z dôvodu efektívnejšej obrany práv spotrebiteľa), predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie nákladov vzniknutých s vybavením objednávky a jej odoslaním.

    Reklamácia a jej uplatnenie

    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

    Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené bežným opotrebením alebo nesprávnym používaním tovaru. Bežné opotrebenie je prirodzený proces, ktorý nastáva pri pravidelnom používaní tovaru a môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na, opotrebovanie pohyblivých častí, zmeny v materiáli spôsobené vystavením prírodným vplyvom, a podobne. Použitý tovar, ktorý bol predaný a používaný kupujúcim, nie je možné reklamovať z dôvodu bežného opotrebenia. Bežné opotrebenie zahŕňa zmeny a poškodenia spôsobené každodenným používaním tovaru, ako napríklad: oter a opotrebovanie materiálov (napríklad praskliny na pneumatikách, opotrebenie textilu, vyblednutie farby, atď.), zmeny spôsobené vystavením prírodným vplyvom (napríklad UV žiarenie, vlhkosť, teplotné zmeny, atď.), opotrebovanie spôsobené bežným mechanickým pohybom (napríklad ložiská, kolesá, spojky, atď.). Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, čo zahŕňa, ale nie je obmedzené na, nesprávne skladovanie, neprimerané zaobchádzanie a používanie tovaru v rozpore s jeho určením a pokynmi na používanie.

    Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

    Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Prepravné náklady znáša kupujúci. Tovar za žiadnych okolností neodosielajte na dobierku. V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s formulárom, v ktorom bude popis vady, a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho.

    Odstúpenie od zmluvy

    Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár a pod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

    Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby(vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie a pod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu predajne.

    V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

    V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

    Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

    a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
    b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
    c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
    e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
    g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
    h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
    i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
    j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
    k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
    l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

     Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

     V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

     Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

     Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

     Ochrana osobných údajov

     Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

     Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@kiids.shop. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

     Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

     Zrieknutie sa zodpovednosti

     Odmietame akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o priame alebo nepriame straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť z alebo byť spojené akýmkoľvek spôsobom s použitím alebo dočasnú nedostupnosťou tejto webovej stránky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty alebo poškodenia vzniknuté použitím informácií získaných prostredníctvom tejto webovej stránky.

     Všetky informácie sú poskytované v dobrej viere, neposkytujeme však nijaké výslovné ani implicitné záruky ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií.

     Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci tretím stranám. Nezaručujeme alebo nepreberáme zodpovednosť za presnosť alebo spoľahlivosť žiadnych informácií ponúkaných webmi tretích strán.

     Stránka môže obsahovať referencie, recenzie používateľov našich produktov alebo služieb. Tieto referencie odrážajú skutočné skúsenosti a názory týchto používateľov. Skúsenosti nemusia byť nevyhnutne reprezentatívne pre všetkých používateľov našich produktov alebo služieb. Nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti a jednotlivé výsledky sa môžu líšiť. 

     Aj napriek starostlivej kontrole obsahu nemožno zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť prezentovaných informácií. Je zakázané pre návštevníkov tejto webovej stránky publikovať alebo reprodukovať akékoľvek informácie uložené na tejto webovej stránke bez nášho súhlasu.

     Informácie na našej stránke NIE sú odborným alebo lekárskym poradenstvom pre konkrétnu osobu alebo stav. Sú určené len ako všeobecné informácie. Ak máte akékoľvek odborné alebo zdravotné otázky a obavy týkajúce sa vášho dieťaťa alebo vás samých, obráťte sa na odborníka alebo na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

     Toto zrieknutie sa zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste na túto stránku boli odkazovaný. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už viac nezodpovedajú alebo úplne nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú svojim obsahom a platnosťou nedotknuté.

     Orgán dozoru

     Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je:

     Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

     Odkaz pre podávanie podnetov a ťažností

     Záverečné ustanovenia

     Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.kiids.shop, v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí pred odoslaním objednávky.

     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2022.